Мълниеприемникът с изпреварващо действие е най-ефективната технология, която Ви гарантира безопасност дори при най-силните бури. Активният мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването той изпраща противоположния електрически заряд (възходящ лидер) предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (ΔТ) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям. Предлаганите от нас мълниеприемници с изпреварващо действие са подходящи, както за положителни, така и за отрицателни мълнии.  При попадение на мълния върху мълниеприемника протича ток в порядъка от 20кА-200кА, и напрежение милиони волта. Мълнията преминава по корпуса на мълниеприемната /активната/ глава, а не през вградения в него високоволтов, високочестотен трансформатор. На практика това гарантира на мълниеприемника с изпреварващо действие неограничена работоспособност във времето – над 35 години експлоатационен живот..

Предимства на мълниеприемниците с изпреварващо действие

Предимството на мълниеприемника с изпреварващо действие /Активна мълниезащита/ се изразява в значително по-голямата мълниезащитната зона. В сравнение с конвенционалната защита, мълниеприемникът с изпреварващо действие осигурява 5-6 пъти по-голям радиус на действие. Друго преимущество са разходите за материали и времето за изграждане. При сгради с разчупени архитектурни форми, сгради с голяма разгъната площ, спортни съоръжения, производствени предприятия, външни съоръжения, открити пространства и др. процеса на изграждане на една конвенционална (пасивна) мълниезащита е много по-енергоемък, тъй като е необходимо да бъдат вложени повече материали и монтажни дейности в сравнение с изграждането на една мълниезащита с активен мълниеприемник.